MF58-503J3950 Trở nhiệt MF58 50K 5%

Giá: 400 VNĐ

Tên: MF58-503J3950 Trở nhiệt MF58 50K 5%; Kiểu chân: DO-35; Dùng cho: bếp từ; Tag: điện trở nhiệt bếp từ, trở nhiệt bếp từ, trở cảm biến nhiệt bếp từ, đi ốt bếp từ, đi ốt nhiệt bếp từ, đi ốt cảm biến nhiệt bếp từ, vật tư bếp từ, linh kiện bếp từ, cảm biến bếp từ, MF58 50K NTC 3950K 5% DO-35, NTC-MF58 50K 3950 5%

Mã: MF58-503J3950

MF58-503J3950