MAX491E SOP-14 IC Truyền thông MAX485

Giá: 7,500 VNĐ

Tên: MAX491E SOP-14 IC Truyền thông MAX485; Kiểu chân: dán SOP-14; Tag: MAX491, MAX491ESD MAX489, MAX489ESD, MAX489E, MAX491E, IC truyền thông 485, truyền thông MAX485

Mã: MAX491E

MAX491E