MIP0222SY IC Nguồn Switching

Giá: 15,000 VNĐ

Tên: MIP0222SY IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0222SY

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

MIP0222SY

 

 

 

Tags: