MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching;

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0222SY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching;  Mã: MIP0222SY;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching;
Mã: MIP0222SY;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tags: , , , , , , ,