MIP0223SY TO220 IC Nguồn Switching (TM)

Giá: 7.500 VND

MIP0223SY TO220 IC Nguồn Switching (TM)

Mã: MIP0223SY

Kiểu chân: cắm TO-220

Thương hiệu: Panasonic

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

MIP0223SY