MIP9E01 DIP8 IC Nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MIP9E01 DIP8 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: MIP9E01;

Dùng cho: vật tư máy giặt;

Hàng tương đương: MIP9E01, MIP9E02

Tên hàng: MIP9E01 DIP8 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: MIP9E01;  Dùng cho: vật tư máy giặt;  Hàng tương đương: MIP9E01, MIP9E02

Tên hàng: MIP9E01 DIP8 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: MIP9E01;
Dùng cho: vật tư máy giặt;
Hàng tương đương: MIP9E01, MIP9E02

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG