MIP9E01

Tên hàng: MIP9E01 IC Nguồn; Kiểu chân: cắm SDIP10-A1; Mã: MIP9E01; Dùng cho: vật tư máy giặt; Tag: MIP9E01, MIP9E02

MIP9E01 IC Nguồn

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: MIP9E01 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm SDIP10-A1;

Mã: MIP9E01;

Dùng cho: vật tư máy giặt;

Tag: MIP9E01, MIP9E02

Tên hàng: MIP9E01 DIP8 IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-8; Mã: MIP9E01; Dùng cho: vật tư máy giặt; Hàng tương đương: MIP9E01, MIP9E02

MIP9E01 DIP8 IC Nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MIP9E01 DIP8 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: MIP9E01;

Dùng cho: vật tư máy giặt;

Hàng tương đương: MIP9E01, MIP9E02

LÊN ĐẦU TRANG