MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Tags: ,