Tụ 1.2uF 275VAC

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 1.2uF 275VAC;

Mã hàng: MKP-X2_1.2uF275VAC

Tên hàng: Tụ 1.2uF 275VAC; Mã hàng: MKP-X2_1.2uF275VAC

Tên hàng: Tụ 1.2uF 275VAC;
Mã hàng: MKP-X2_1.2uF275VAC

Tags: , ,