Tụ 1.2uF 275VAC

Tên hàng: Tụ 1.2uF 275VAC; Mã hàng: MKP-X2_1.2uF275VAC

Tụ 1.2uF 275VAC

Giá: 7.500 VNĐ

Tụ 1.2uF 275VAC; Mã: MKP-X2_1.2uF275VAC

LÊN ĐẦU TRANG