MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;

Mã: MKP-X2_4uF275VAC;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2;

Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tên hàng: MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;  Mã: MKP-X2_4uF275VAC;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2;  Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tên hàng: MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;
Mã: MKP-X2_4uF275VAC;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2;
Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tags: , , , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG