linh kien dien tu

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang; Mã: MKP-X2_5uF275VAC; Kiểu chân: cắm nằm ngang; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V, MKP-X2 275V.AC 400V.DC, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang;

Mã: MKP-X2_5uF275VAC;

Kiểu chân: cắm nằm ngang;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V, MKP-X2 275V.AC 400V.DC, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng; Mã: MKP-X2_5uF275VAC; Kiểu chân: cắm thẳng đứng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V MKP-X2, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC ,Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm thẳng đứng;

Mã: MKP-X2_5uF275VAC;

Kiểu chân: cắm thẳng đứng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V MKP-X2, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC ,Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF; Mã: MKP-X2_4uF275VAC; Dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2; Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF;

Mã: MKP-X2_4uF275VAC;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương:tụ 4uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 4UF 275VAC 400VDC, 4uF J 400V 275V MKP-X2;

Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

G80N60 G80N60UFD IGBT 80A 600V

Giá: 42.000 VNĐ

Tên: G80N60 G80N60UFD IGBT 80A 600V Mã:G80N60UFD

FS20R06VE3-B2, FS20R06VE3_B2 Module IGBT 20A/600V

Giá: 522,000 VNĐ

Tên: FS20R06VE3-B2, FS20R06VE3_B2 Module IGBT 20A/600V; Mã: FS20R06VE3-B2 Hãng SX: Infineon; Dùng cho: Biến tần, Servo Driver; Tag: FS20R06VE3-B2, FS20R06VE3_B2 , FS10R06VE3-B2, FS10R06VE3_B2 , FS15R06VE3-B2, FS15R06VE3_B2    

LÊN ĐẦU TRANG