MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang;

Mã: MKP-X2_5uF275VAC;

Kiểu chân: cắm nằm ngang;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V, MKP-X2 275V.AC 400V.DC, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang;  Mã: MKP-X2_5uF275VAC;  Kiểu chân: cắm nằm ngang;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V, MKP-X2 275V.AC 400V.DC, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 5uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 5uF 275VAC 5uF chân cắm nằm ngang;
Mã: MKP-X2_5uF275VAC;
Kiểu chân: cắm nằm ngang;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: Tụ 5uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 5uF J 630V, 5UF 275VAC 400VDC, 5uF J 400V 275V, MKP-X2 275V.AC 400V.DC, MKP-X2 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG