MM74HCT244WM 74HCT244WM 74HC244 SOP20 7.2MM IC số

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng; MM74HCT244WM 74HCT244WM 74HC244 SOP20 7.2MM IC số;

Mã: MM74HCT244WM;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP20 7.2mm;

Dùng cho: vật tư máy may;

Tên hàng; MM74HCT244WM 74HCT244WM 74HC244 SOP20 7.2MM IC số;  Mã: MM74HCT244WM;  Hãng sx: TOSHIBA;  Kiểu chân: dán SOP20 7.2mm;  Dùng cho: vật tư máy may;

Tên hàng; MM74HCT244WM 74HCT244WM 74HC244 SOP20 7.2MM IC số;
Mã: MM74HCT244WM;
Hãng sx: TOSHIBA;
Kiểu chân: dán SOP20 7.2mm;
Dùng cho: vật tư máy may;

Tags: , , ,