MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ

Giá: 114.000 VNĐ

Tên hàng: MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ;

Mã: MMF-06D24ES-FC4_OLD;

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ; Mã: MMF-06D24ES-FC4_OLD; Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ;
Mã: MMF-06D24ES-FC4_OLD;
Hãng SX: MELCO;
Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tags: , ,