MMF-06F24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ

Giá: 107.500 VNĐ

Tên hàng: MMF-06F24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ;

Mã hàng: MMF-06F24ES_OLD

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần; Vật tư servo;

Tên hàng: MMF-06F24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ;  Mã hàng: MMF-06F24ES_OLD  Hãng SX: MELCO;  Dùng cho: Vật tư biến tần; Vật tư servo;

Tên hàng: MMF-06F24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ;
Mã hàng: MMF-06F24ES_OLD
Hãng SX: MELCO;
Dùng cho: Vật tư biến tần; Vật tư servo;

Tags: , ,