MMF-08D24ES 8025 Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 80x80x25mm cũ;

Giá: 107.500 VNĐ

Tên hàng: MMF-08D24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 8025 80x80x25mm cũ;

Mã: MMF-08D24ES_OLD

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-08D24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 8025 80x80x25mm cũ; Mã: MMF-08D24ES_OLD Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-08D24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 8025 80x80x25mm cũ;
Mã: MMF-08D24ES_OLD
Hãng SX: MELCO;
Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tags: ,