MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ

Giá: Liên hệ

Tên hàng: MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ;

Mã hàng: MMF-12D24DS-CP1_OLD;

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ; Mã hàng: MMF-12D24DS-CP1_OLD; Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ;
Mã hàng: MMF-12D24DS-CP1_OLD;
Hãng SX: MELCO;
Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tags: , ,