MOC3020 Photo-TRIAC 30mA

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3020

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: FAIRCHILD;  Mã: MOC3020

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: FAIRCHILD;
Mã: MOC3020

Tags: , , ,