DIP-6

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3023

MOC3023 Photo-TRIAC 5mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3023

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3022

MOC3022 Photo-TRIAC 10mA

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3022

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3020

MOC3020 Photo-TRIAC 30mA

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3020 Photo-TRIAC 30mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3020

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3021

MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3021

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: FAIRCHILD; Mã: MOC3081_DIP-6

MOC3081 Photo-TRIAC 800V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3081_DIP-6

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: TLP665J

TLP665J TLP665JF Photo-triac

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng:TLP665J TLP665JF Photo-triac;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP665J

Tên hàng: TLP665J TLP665JF Photo-triac; mã: TLP665J_DIP6_F; Kiểu chân: cắm DIP-6; Hãng sx: F (Faichild); Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

TLP665J TLP665JF Photo-triac

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: TLP665J TLP665JF Photo-triac;

mã: TLP665J_DIP6_F;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: F (Faichild);

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver;

LÊN ĐẦU TRANG