MOC3022 Photo-TRIAC 10mA

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3022

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: FAIRCHILD;  Mã: MOC3022

Tên hàng: MOC3022 Photo-TRIAC 10mA;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: FAIRCHILD;
Mã: MOC3022

Tags: , ,