MOC3023 Photo-TRIAC 5mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3023

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: FAIRCHILD;  Mã: MOC3023

Tên hàng: MOC3023 Photo-TRIAC 5mA;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: FAIRCHILD;
Mã: MOC3023

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG