MOC3081 DIP-6

Giá: 10.000 VND

Tên: MOC3081 DIP-6
Model: MOC3081
Hàng tham khảo: MOC3081 DIP-6; MOC3081M; 3081
Kiểu chân: DIP-6
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: MOC3081 DIP-6; MOC3081M; 3081

MOC3081 DIP-6

MOC3081 DIP-6