Module IGBT FUJI 2MBI100VB-120H 2MBI150VB-120-50 2MBI200VB-120-50

Giá: Liên hệ

Module IGBT FUJI 2MBI100VB-120H 2MBI150VB-120-50 2MBI200VB-120-50

Module IGBT FUJI 2MBI100VB-120H 2MBI150VB-120-50 2MBI200VB-120-50

Module IGBT FUJI 2MBI100VB-120H 2MBI150VB-120-50 2MBI200VB-120-50