Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1

Giá: Liên hệ

Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1

Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1

Module IGBT IXYS VUB145-16NOXT VUB145-16NO1