Module IGBT J2S-Q02A-B, J2-Q02A-D

Giá: Liên hệ
Tên: Module IGBT J2S-Q02A-B, J2-Q02A-D
Hãng SX: Mitsubishi
Model: J2S-Q02A-B, J2-Q02A-D
Dùng Cho: IGBT công suất dùng cho Servo Driver 200W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-20A, MR-J2S-20B
IGBT công suất dùng cho Servo Driver 300W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-30A, MR-J2S-30B
Hàng tham khảo: J2S-Q01A-B, J2-Q01A-D, J2S-Q04A-B, J2-Q04A-D, J2S-Q02A-B, J2-Q02A-D
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân:
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới: 01, Hàng cũ: 10
Tag: IGBT công suất dùng cho Servo Driver 100W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-10A, MR-J2S-10B
IGBT công suất dùng cho Servo Driver 200W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-20A, MR-J2S-20B
IGBT công suất dùng cho Servo Driver 300W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-30A, MR-J2S-30B
J2S-Q01A-B, J2-Q01A-D
IGBT công suất dùng cho Servo Driver 600W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-60A, MR-J2S-60B
IGBT công suất dùng cho Servo Driver 700W, dùng cho Servo Driver MR-J2S-70A, MR-J2S-70B
IGBT công suất dùng cho Servo Driver 1KW, dùng cho Servo Driver MR-J2S-100A, MR-J2S-100B
Module IGBT J2S-Q02A-B, J2-Q02A-D

Module IGBT J2S-Q02A-B, J2-Q02A-D