MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter;

Mã: MP2307DN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: MPS;

Hàng tương đương: kis-3r33s

Tên hàng: MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter;  Mã: MP2307DN;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: MPS;  Hàng tương đương: kis-3r33s

Tên hàng: MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter;
Mã: MP2307DN;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: MPS;
Hàng tương đương: kis-3r33s

Tags: , , ,