MPS

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter; Mã: MP1584EN; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: MPS; Phân nhóm: IC Nguồn

MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter

Giá: 13,500 VNĐ

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;

Mã: MP1584EN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: MPS;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter; Mã: MP1584EN; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: MPS; Phân nhóm: IC Nguồn

MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: MP1584EN MP1584 SOP8 IC nguồn 3A, 1.5MHz, 28V Step-Down Converter;

Mã: MP1584EN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: MPS;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter; Mã: MP2307DN; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: MPS; Hàng tương đương: kis-3r33s

MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MP2307DN MP2307 SOP8 IC nguồn 3A, 23V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter;

Mã: MP2307DN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: MPS;

Hàng tương đương: kis-3r33s

LÊN ĐẦU TRANG