MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn;

Mã: MR2920;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: Shindengen;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư servo driver

Tên hàng: MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn;  Mã: MR2920;  Kiểu chân: cắm;  Thương hiệu: Shindengen;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư servo driver

Tên hàng: MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn;
Mã: MR2920;
Kiểu chân: cắm;
Thương hiệu: Shindengen;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư servo driver

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG