Vật tư SERVO DRIVER

Tên hàng: MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn; Mã: MR2920; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: Shindengen; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư servo driver

MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn

Giá: 34.000 VNĐ

Tên hàng: MR 2920 MR2920 ZIP7 IC nguồn;

Mã: MR2920;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: Shindengen;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư servo driver

TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: TD62783AFG TD62783A TD62783AF IC Driver, 8 ch High-Voltage Source Driver;

Mã hàng: TD62783AFG;

hãng SX: ; Dùng cho: vật tư servo driver;

Tên hàng: P546A2006 IGBT Module; Mã hàng: P546A2006; Dùng cho: Vật tư SERVO DRIVER

P546A2006 IGBT Module

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: P546A2006 IGBT Module;

Mã hàng: P546A2006;

Dùng cho: Vật tư SERVO DRIVER

LÊN ĐẦU TRANG