MR-JE-40A 3032 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 400W (Bị vỡ vỏ)

GIÁ:LIÊN HỆ

MR-JE-40A 3032 AC SERVO DRIVER MITSUBISHI 400W (Bị vỡ vỏ)

Mã : MR-JE-40A-3032

Tình trạng: Đã test ok

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

Tags: