MR4020 IC Nguồn

Giá: 21.000 VNĐ

Tên hàng: MR4020 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm TO220F-7;

Mã hàng: MR4020_TO220F-7;

Dùng cho: Vật tư máy in

Tên hàng: MR4020 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm TO220F-7;  Mã hàng: MR4020_TO220F-7;  Dùng cho: Vật tư máy in

Tên hàng: MR4020 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm TO220F-7;
Mã hàng: MR4020_TO220F-7;
Dùng cho: Vật tư máy in

Tags: , ,