MZ73 18RM270V Trở khử từ 18Ω

Giá: 3,500 VNĐ

Tên: MZ73 18RM270V Trở khử từ 18Ω;

Mã: MZ73

dùng cho: Vật tư Ti vi

MZ73