NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 10x5mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 10x5mm;

Mã: NdFeB10x5

Tên hàng: NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 10x5mm;  Mã: NdFeB10x5

Tên hàng: NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 10x5mm;
Mã: NdFeB10x5

Tags: ,