NE556D NE556DT NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: NE556D, NE556DT, NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;

Mã: NE556D;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC TIMER

Tên hàng: NE556D, NE556DT, NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;  Mã: NE556D;  Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC TIMER

Tên hàng: NE556D, NE556DT, NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;
Mã: NE556D;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC TIMER

Tags: , , , , ,