NE556

Tên hàng: NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ; Mã: NE556N; Kiểu chân: cắm 14 chân DIP-14; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC TIMER

NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;

Mã: NE556N;

Kiểu chân: cắm 14 chân DIP-14;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC TIMER

Tên hàng: NE556D, NE556DT, NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ; Mã: NE556D; Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: IC TIMER

NE556D NE556DT NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: NE556D, NE556DT, NE556 SOP14 3.9mm IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;

Mã: NE556D;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC TIMER

NE556 NE556DR NE556DT IC chức năng timer

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: NE556 NE556DR NE556DT IC chức năng timer;

kiểu chân: dán SOP-14;

LÊN ĐẦU TRANG