NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;

Mã: NE556N;

Kiểu chân: cắm 14 chân DIP-14;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC TIMER

Tên hàng: NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;  Mã: NE556N;  Kiểu chân: cắm 14 chân DIP-14;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC TIMER

Tên hàng: NE556N NE556 DIP14 IC OSC TIMER DUAL 100KHZ;
Mã: NE556N;
Kiểu chân: cắm 14 chân DIP-14;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC TIMER

Tags: , , , ,