NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler;

Mã: PS9613;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Hàng tương đương: PS9713

Tên hàng: NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler;  Mã: PS9613;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: NEC;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;  Hàng tương đương: PS9713

Tên hàng: NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler;
Mã: PS9613;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: NEC;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;
Hàng tương đương: PS9713

Tags: , , , , , ,