NEC

Tên hàng: PS2502-2 NEC2502-2 DIP8 Photo-Transistor Darlington opto photocoupler, HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES; Mã: PS2502-2; Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8; Thương hiệu: NEC; Phân nhóm: Photo-Transistor;

PS2502-2 NEC2502-2 DIP8 Photo-Transistor Darlington opto photocoupler, HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: PS2502-2 NEC2502-2 DIP8 Photo-Transistor Darlington opto photocoupler, HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE MULTI PHOTOCOUPLER SERIES;

Mã: PS2502-2;

Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8;

Thương hiệu: NEC;

Phân nhóm: Photo-Transistor;

Tên hàng: NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: PS2701-1; Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4; Thương hiệu: NEC; Phân nhóm: Photo-Transistor

NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: PS2701-1;

Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4;

Thương hiệu: NEC;

Phân nhóm: Photo-Transistor

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm; Mã: PS9115_SOP5; Kiểu chân: dán SOP-5; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm

Giá: 24,500 VNĐ

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm;

Mã: PS9115_SOP5;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

Hàng tương đương: PS9115 PS9115-A PS9115-F3 PS9115-F3-APS9115-F4 PS9115-F4-A PS9115-V PS9115-V-A PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-A PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-A PS9115-AX PS9115-F3 PS9115-F3-AX PS9115-F4 PS9115-F4-AX PS9115-V PS9115-V-AX PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-AX PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-AX

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR; Mã: UPC177C; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng;

UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;

Mã: UPC177C;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR; Mã: UPC177C; Kiểu chân: cắm DIP-14; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng;

UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;

Mã: UPC177C;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler; Mã: PS9613; Kiểu chân: dán SOP-8; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Hàng tương đương: PS9713

NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: NEC9613 PS9613 SOP8 Photo-transistor optocoupler;

Mã: PS9613;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Hàng tương đương: PS9713

Tên hàng: K3484 2SK3484 N MOSFET 16A 100V; Kiểu chân: cắm TO-251; Hãng sx: NEC; Mã: 2SK3484

K3484 2SK3484 N MOSFET 16A 100V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: K3484 2SK3484 N MOSFET 16A 100V;

Kiểu chân: cắm TO-251;

Hãng sx: NEC;

Mã: 2SK3484

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran; Kiểu chân: cắm DIP-4; Hãng sx: NEC; Mã: PS2501-1_DIP4_NEC

NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Hãng sx: NEC;

Mã: PS2501-1_DIP4_NEC

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran; Kiểu chân: dán SOP-4; hãng sx: NEC; Mã: PS2501-1_SOP4_NEC

NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2501 PS2501-1 PS2501L-1 Photo-tran;

Kiểu chân: dán SOP-4;

hãng sx: NEC;

Mã: PS2501-1_SOP4_NEC

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang; Kiều chân: SOP-16; Hãng SX: NEC; Mã: PS2801-4; Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang;

Kiều chân: SOP-16;

Hãng SX: NEC;

Mã: PS2801-4;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang; Mã: PS2805-4; Kiều chân: SOP-16 3.9mm; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng; Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang;

Mã: PS2805-4;

Kiều chân: SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps; Mã: PS9713 ; Hãng sx: NEC; Kiểu chân: dán SOP-5;

NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps;

Mã: PS9713 ;

Hãng sx: NEC;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Tên hàng: uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV; Mã: UPC1379C; Kiểu chân: dán DIP-16; Hãng sx: NEC; Dùng cho: Vật tư TIVI, Màn hình;

uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV;

Mã: UPC1379C;

Kiểu chân: dán DIP-16;

Hãng sx: NEC;

Dùng cho: Vật tư TIVI, Màn hình;

Thông số: BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT PC1 379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL SIZED COLOR TV

Tên hàng: PS9115 9115 Photo-IC photocouplers; Mã hàng: PS9115; Hãng sx: NEC; Kiểu chân: dán SOP5; Thông số: PHOTOCOUPLERPS9115HIGH CMR, 10 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE 5-PIN SOP (SO-5) PHOTOCOUPLER −NEPOC Series−Document No. PN10267EJ05V0DS (5th edition) Date Published March 2008 NS DESCRIPTION The PS9115 is an optically coupled high-speed, totem pole output isolat

PS9115 9115 Photo-IC photocouplers

Giá: 18.500 VNĐ

Tên hàng: PS9115 9115 Photo-IC photocouplers;

Mã hàng: PS9115;

Hãng sx: NEC;

Kiểu chân: dán SOP5;

Thông số: PHOTOCOUPLERPS9115HIGH CMR, 10 Mbps TOTEM POLE OUTPUT TYPE 5-PIN SOP (SO-5) PHOTOCOUPLER −NEPOC Series−Document No. PN10267EJ05V0DS (5th edition) Date Published March 2008 NS DESCRIPTION The PS9115 is an optically coupled high-speed, totem pole output isolat

LÊN ĐẦU TRANG