Nút bấm 12x12x5mm

1,500 VNĐ

Tên: Nút bấm 12x12x5mm; Kiểu chân: cắm; phím bấm 12x12x5mm, keypad 12x12x5mm

Mã: 12x12x5mm

6X6X7MM