OB2226AP 0B2226AP IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-8

Giá: 8.500 VNĐ

OB2226AP 0B2226AP IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-8

OB2226AP 0B2226AP IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-8

OB2226AP 0B2226AP IC Nguồn Switching; Kiểu chân: cắm DIP-8

Tags: