OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán;

Mã: OP07CP;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán;  Mã: OP07CP;  Kiểu chân: dán DIP-8;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán;
Mã: OP07CP;
Kiểu chân: dán DIP-8;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG