OP07CP

Tên hàng: OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán; Mã: OP07CP; Kiểu chân: dán DIP-8; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC thuật toán

OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: OP07CP OP07 DIP8 IC thuật toán;

Mã: OP07CP;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

LÊN ĐẦU TRANG