P1015AP06 IC nguồn Power PWM Controllers

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: P1015AP06 IC nguồn Power PWM Controllers;

Mã: P1015AP06;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: ON;

Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: P1015AP06 IC nguồn Power PWM Controllers;  Mã: P1015AP06;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: ON;  Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: P1015AP06 IC nguồn Power PWM Controllers;
Mã: P1015AP06;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: ON;
Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tags: , ,