DIP

P1015AP06 IC nguồn Power PWM Controllers

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: P1015AP06 IC nguồn Power PWM Controllers;

Mã: P1015AP06;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: ON;

Phân nhóm: IC nguồn PWM

Tên hàng: Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Kẹp chíp, Kẹp IC SOP-8, SOIC-8 to DIP-8

THX1013H DIP8 Ic nguồn

Giá: 24.500 VNĐ

Tên hàng: THX1013H DIP8 Ic nguồn;

Mã: THX1013H;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF; Mã: LM393P_SOP8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: TI; Hàng tương đương: LM393DR;

LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;

Mã: LM393P_SOP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: LM393DR;

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1; Mã: CD4052BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;

Mã: CD4052BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT; Mã: MC74HC595AN; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số;

MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT;

Mã: MC74HC595AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số;

LÊN ĐẦU TRANG