TLP117 TLP117A P117 SOP5 Photo-IC optocoupler

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: TLP117 TLP117A P117 SOP5 Photo-IC optocoupler;

Mã: P117A_SOP5;

Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5 ( MFSOP6 )

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất Xứ: Chính hãng;

Hàng tương đương:  TLP114 TLP114A P114 SOP5

Tên hàng: P117 TLP117 TLP117A SOP5 Photo-Tran optocoupler; Mã: P117A_SOP5; Kiểu chân: cắm SOP-5; Hãng sx: Toshiba;

Tên hàng: TLP117 TLP117A P117 SOP5 Photo-IC optocoupler
Mã: P117A_SOP5;
Kiểu chân: cắm SOP-5;
Hãng sx: Toshiba;

Tags: , ,