P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input;

Mã hàng: TLP121GB;

Kiểu chân: dán SOP4;

Hãng sx: TOSHIBA;

p121-tlp121-tlp121gb-photo-tran-ac-dc-input

Tên hàng: P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input;  Mã hàng: TLP121GB;  Kiểu chân: dán SOP4;  Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input;
Mã hàng: TLP121GB;
Kiểu chân: dán SOP4;
Hãng sx: TOSHIBA;

Tags: , , ,