TLP121GB

Tên hàng: P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input; Mã hàng: TLP121GB; Kiểu chân: dán SOP4; Hãng sx: TOSHIBA;

P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: P121 TLP121 TLP121GB Photo-Tran AC DC Input;

Mã hàng: TLP121GB;

Kiểu chân: dán SOP4;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG