TLP180 Photocouplers opto cách ly quang SOP-4

Giá: 13.000 VND

Tên: TLP180 Photocouplers opto cách ly quang SOP-4
Hãng SX:
Model: P180, TLP180, TLP180GB
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: TLP180GB
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: dán SOP-4
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: P180, TLP180GB Photocouplers opto cách ly quang; Kiểu chân: Dán SOP-4

P180 Photocouplers opto cách ly quang SOP-4

P180 Photocouplers opto cách ly quang SOP-4