PC410L Photocoupler opto cách ly quang SOP-5

Giá: 16.000 VND

Tên: PC410L Photocoupler opto cách ly quang SOP-5
Hãng SX:
Model: PC410L
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: PC410
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOP-5
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: PC410L, PC410 Photocoupler opto cách ly quang, kiều chân: SOP-5

PC410L Photocoupler opto cách ly quang SOP-5

PC410L Photocoupler opto cách ly quang SOP-5